poniedziałek, 1 września 2014

„Małopolskie obchody 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej”

Małopolskie obchody 220 rocznicy
Insurekcji Kościuszkowskiej”


SZKOLNY KONKURS

REGULAMIN


1. Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej ogłasza szkolny konkurs pt.: „Małopolskie obchody 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej”.
2. Celem konkursu jest upamiętnienie wydarzeń związanych z epoką kościuszkowską oraz wspomnienie postaci i działalności generała Tadeusza Kościuszki (1746-1817), bohatera Europy i Ameryk, oraz kontynuacja tradycji patriotycznej poprzez twórczość plastyczną, literacką, fotograficzną i multimedialną.
3. Konkurs ma charakter otwarty i jawny – skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ilość zgłoszonych prac wykonanych przez jednego autora jest nieograniczona. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej formie (np. rysunek, wiersz, zdjęcie itp.). Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Każda praca konkursowa ma zawierać tytuł oraz imię i nazwisko jej autora, a także nawiązywać do tematyki konkursu, w tym poprzez wizerunek Tadeusza Kościuszki oraz akcenty batalistyczne i symbolikę insurekcyjną.
5. Wymiary plastycznych prac konkursowych nie powinny przekraczać formatu A-3.
6. Do wysłanych lub dostarczonych prac konkursowych należy dołączyć wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia” (do pobrania na stronie www.bitwaraclawicka.pl).
7. Wszystkie nadesłane prace konkursowe i karty zgłoszeń oraz prawa autorskie pozostaną w dyspozycji organizatorów tego konkursu z możliwością ekspozycji wystawienniczych oraz nieodpłatnej publikacji w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych.
8. Oceną nadesłanych prac konkursowych zajmie sie komisja.
9. Prace należy nadsyłać do 04.11. 2014 r.
10. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 04.11.2014. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o decyzji komisji konkursowej droga mailową i telefonicznie do dnia 11.11.2014.
11. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11.11.2014 o godzinie 11.00 przy ekspozycji teatrum bitwy racławickiej.
12. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Niezwojowice 23, 32-109 Pałecznica, adres e-mailowy: bitwa_raclawicka@o2.pl lub dostarczyć swojemu nauczycielowi historii.Regulamin opracowała: Fundacja Tradycji Kościuszkowskiej

koordynator projektu Agnieszka Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz