piątek, 11 września 2020


 DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁOPOLSKI III PLENER MALARSKO -FOTOGRAFICZNY  

Projekt obejmuje działania zmierzające do osiągnięcia następujących celów: promowanie i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sztuki w czasach pandemii w przestrzeni wirtualnej, stworzenie warunków do jak najszerszego udziału mieszkańców Małopolski w ofercie kulturalnej umożliwiającej obcowanie z dziełami sztuki, prezentacja dzieł sztuki na żyw oraz online, wzrost świadomości znaczenia sztuki dostępnej w świecie wirtualnym. Także pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, zwrócenie uwagi na dziedzictwo kulturowe w skali lokalnej (wieś, miasteczko, gmina) i jego elementy składowe (duch miejsca zapisany w przestrzeni materialnej, historii, jak i świadomości lokalnych społeczności, stanowiący o jego wartości). Działanie polegające na inspirowaniu i zachęcaniu do tworzenia dzieł sztuki. Powoływanie niezależnych inicjatyw artystycznych, a także umożliwianie ich prezentacji poprzez zaplanowany wernisaż. Spośród uczestników, zostanie wyłonionych 10 najlepszych autorów prac. Nagrodą w konkursie będzie udział w 5 dniowym plenerze fotograficznym, (podczas którego warsztaty będą przeplatały się z teorią), który z racji na obecną sytuację będzie organizowany w formie zdalnej (podczas pleneru będą przygotowywali pod okiem – artystów własne prace.) Dzieci i młodzież uczestnicząca w plenerze będzie mogła nauczyć się profesjonalnego podejścia do sztuki, rozwijać swój talent i zainteresowania, a także poszerzać wiedzę historyczną. Ich zadaniem będzie wykonanie fotografii na kilka zadanych tematów, a także stworzenie kolażu fotograficznego, będącego odpowiedzią na wybraną przez autora problematykę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz