Konkurs Szkolny 2012 r.

W związku z dużym zainteresowaniem tradycją kościuszkowską wśród osób młodych ogłaszamy konkurs szkolny zatytułowany "Insurekcja kościuszkowska oczami młodych Polaków". Celem wzięcia w nim udziału należy wykonać pracę plastyczną, fotograficzną, literacką lub multimedialną związaną z tematem i do 11.12.2012 roku przesłać na adres Europejskiej Galerii Sztuki w Centrum Kulturalno-Handlowym w Millenium Hall. Do wygrania atrakcyjne nagrody, m. in. iPad. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

1. Centrum Kulturalno- Handlowe Millenium Hall oraz Teatrum Bitwy pod Racławicami ogłaszają szkolny konkurs pt.: „Insurekcja kościuszkowska oczami Młodych Polaków”.

2. Celem konkursu jest upamiętnienie wydarzeń związanych z epoką kościuszkowską oraz wspomnienie postaci i działalności generała Tadeusza Kościuszki (1746-1817), bohatera Europy i Ameryk, oraz kontynuacja tradycji patriotycznej poprzez twórczość plastyczną, literacką, fotograficzną i multimedialną.

3. Konkurs ma charakter otwarty i jawny – skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ilość zgłoszonych prac wykonanych przez jednego autora jest
nieograniczona. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej formie (np. rysunek, wiersz, zdjęcie itp.)
Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Każda praca konkursowa ma zawierać tytuł oraz imię i nazwisko jej autora, a także nawiązywać do tematyki konkursu, w tym poprzez wizerunek Tadeusza Kościuszki oraz akcenty batalistyczne i symbolikę insurekcyjną.

5. Wymiary plastycznych prac konkursowych nie powinny przekraczać formatu A-3.

6. Do wysłanych prac konkursowych należy dołączyć wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia”

7. Wszystkie nadesłane prace konkursowe i karty zgłoszeń oraz prawa autorskie pozostaną w dyspozycji organizatorów tego konkursu z możliwością ekspozycji wystawienniczych oraz nieodpłatnej publikacji w dowolnej formie i bez ograniczeń czasowych.

8. Oceną nadesłanych prac konkursowych zajmie się komisja w składzie: Jerzy Dynia- muzyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, popularyzator folkloru; Robert Wróbel- dyrektor ds. rozwoju i marketingu Millenium Hall; Mariusz Półtorak- biznesmen, człowiek sukcesu; Agnieszka Król - potomek kosyniera, córka twórcy Makiety bitwy pod Racławicami, założyciel Fundacji Tradycji Kościuszkowskiej.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.12.2012.

10. Nagrodami w konkursie są : 1. miejsce- iPad, pięć wyróżnień: nagrody książkowe dla uczestników ze szkół
ponadgimnazjalnych; 1. miejsce- iPod nano, pięć wyróżnień j./w. dla szkół gimnazjalnych; 1. miejsce- odtwarzacz
mp4, pięć wyróżnień j./w. dla szkół podstawowych.

11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o decyzji komisji konkursowej drogą mailową i telefoniczną do dnia 12.12.2012.

12. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 14.12.2012 o godzinie 17.00.

13. Prace konkursowe należy przesyłać w terminach 12.11.2012 do 11.12.2012 na adres: Europejska Galeria
Sztuki w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów lub dostarczyć
je osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00.

14. Wszystkie bieżące informacje na temat nadesłanych prac będą zamieszczane na profilu facebook Bitwa

Racławicka: http://www.facebook.com/events/114756502018811/?notif_t=plan_user_joined.


KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

(prosimy o wydrukowanie i dołączenie do pracy)

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES DO KORESPONDENCJI:

WIEK:

NUMER TELEFONU:

ADRES E-MAIL:

NAZWA I ADRES SZKOŁY:

OPIS PRACY:

DODATKOWE INFORMACJE:

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO (RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU):

Data.......

Podpis.......


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz